Popular Shona Novels with an Ancient Setting

Popular Shona novels with a pre-colonial setting were written mainly between the 1960’s up to and including the 1980’s.

Although one may find recent Shona stories based on traditional rural life setting, it is rare. Morden writers tend to mix town life with rural life in their themes. Even the rural life is not the ancient one, as depicted by earlier Zimbabwean authors.

In this article, I list what I consider to be the classic Shona novels with an ancient setting.

Popular Shona Love Stories and Novels

Pafunge by TK Tsodzo

Kusasana Kunoparira by M Hamutyinei

Ndiko Kusasana? by Oliver Nyika

Imbwa Nyoro – by R M Tendere

Other Popular Shona Fiction Novels

Ndiani Acharima Gura

Kurauone by Ignatius M. Zvarevashe

Rurimi Inyoka by Giles Kuimba

Chihera Mwana Wamambo – Nyaradzai C. Mutiti, Bright Chimedza Mashayamombe

Akanyangira Yaona – by Eric Peter Mavengere

Gukurahundi by Munashe Pesanai

Minisita Munhuwo by B C Chitsike

Ndikandei Mugehena by M A Hamutyinei

Mapatya by Nobert Mafumhe Mutasa

Chinamanenji Hachifambisi by M Hamutyinei

Tamaboga Mwanangu by Giles Kuimba

Kumazivandadzoka by John W. Marangwanda

Nzvenga mutsvairo – B Chidzero

Sajeni Chimedza –

Pfumo reropa –

Karikoga Gumi Remiseve

Nhume yamambo

Chakaipa Hachivandiki

Kukurukura hunge wapotswa

Akanga Nyimo Avangarara

Kutonhodza Kwachauruka

Rovambira –

Misodzi, Dikita ne ropa

Ndiri Parumananzombe – Felix Manyimbiri

Kumuzinda hakuna woko – by Francis A Bvindi

Atsunzunya rega atsikwe – Willie L Chigidi

Muchadura – Emmanuel F Ribeiro

Ndaiziveiko? – Juliet Chikanza

Jekanyika – F C Mugugu

Ndiko Kupindana Kwemazuva – Charles Mungoshi

Mugoni wepwere ndeasinayo – Oliver F Mahwite

Leave your comment